Trang chủ Thắc mắc LMHT

Thắc mắc LMHT

Cách khắc chế Warwick vị trí Đấu sĩ đi rừng mùa...

"tướng khắc chế Warwick đi rừng, cách khắc chế Warwick đi rừng, counter Warwick đi rừng, tướng khắc chế Warwick Jungle, trang bị khắc...

Cách khắc chế Jhin vị trí Xạ thủ đường dưới mùa...

"tướng khắc chế Jhin Xạ thủ, cách khắc chế Jhin Xạ thủ, counter Jhin AD đường dưới, tướng khắc chế Jhin AD, trang bị...

Cách khắc chế Cassiopiea vị trí Pháp sư đường giữa mùa...

"tướng khắc chế Cassiopiea đường giữa, cách khắc chế Cassiopiea, counter Cassiopiea đường giữa, tướng khắc chế Cassiopiea MID, trang bị khắc chế Cassiopiea...

Cách khắc chế Ryze vị trí Pháp sư đường giữa mùa...

"tướng khắc chế Ryze đường giữa, cách khắc chế Ryze, counter Ryze đường giữa, tướng khắc chế Ryze MID, trang bị khắc chế Ryze...

Cách khắc chế Corki vị trí Xạ thủ đường giữa mùa...

"tướng khắc chế Corki đường giữa, cách khắc chế Corki, counter Corki đường giữa, tướng khắc chế Corki MID, trang bị khắc chế Corki...

Cách khắc chế Rumble vị trí Đấu sĩ đường trên mùa...

"tướng khắc chế Rumble đường trên, cách khắc chế Rumble đường trên, counter Rumble solo Top, tướng khắc chế Rumble Top, trang bị khắc...

Cách khắc chế Camille vị trí đấu sĩ đường trên mùa...

"tướng khắc chế Camille đường trên, cách khắc chế Camille đường trên, counter Camille solo Top, tướng khắc chế Camille Top, trang bị khắc...

Cách khắc chế Leblanc vị trí Pháp sư đường giữa mùa...

"tướng khắc chế Leblanc đường giữa, cách khắc chế Leblanc, counter Leblanc đường giữa, tướng khắc chế Leblanc MID, trang bị khắc chế Leblanc...

Cách khắc chế Leesin vị trí Đấu sĩ đi rừng mùa...

"tướng khắc chế Leesin đi rừng, cách khắc chế Leesin đi rừng, counter Leesin đi rừng, tướng khắc chế Leesin Jungle, trang bị khắc...

Cách khắc chế Master YI vị trí Sát thủ đi rừng...

"tướng khắc chế Master YI đi rừng, cách khắc chế Master YI đi rừng, counter Master YI đi rừng, tướng khắc chế Master YI...