Recent Posts

Tháng Tám, 2016

 • 26 Tháng Tám

  Điểm tin LMHT ngày 26-8: Cập nhật trang phục và cân bằng

  bảng bổ trợ cho Top Tank mùa 6 mới nhất

  Điểm tin LMHT ngày 26-8: Cập nhật trang phục và cân bằng Điểm tin LMHT ngày 26-8: Cập nhật trang phục và cân bằng cho bản 6.18 và cập nhật Yorick từ modskinlol.in Cùng với Yorick được ra mắt và thử nghiệm thì hôm nay sẽ có vài thay đổi khác …

  Read More »
 • 22 Tháng Tám

  Điểm tin LMHT ngày 17-8: Màn hình đăng nhập Ahri Giả Lập

  Ahri_Splash_7

  Điểm tin LMHT ngày 17-8: Màn hình đăng nhập Ahri Giả Lập Ở phần cuối của bản 6.17 trên máy chủ PBE đã được cập nhật. Tin tức LMHT ngày hôm nay bao gồm màn hình đăng nhập của Ahri Giả Lập và hơn thế nữa ! Tiếp tục đọc modskinlol.in …

  Read More »
 • 12 Tháng Tám

  Điểm tin LMHT ngày 12-8: Dự kiến nhiều thay đổi cân bằng

  CmSF0vF

  Điểm tin LMHT ngày 12-8: Dự kiến nhiều thay đổi cân bằng Máy chủ PBE đã được cập nhật ! Tin tức LMHT hôm nay sẽ bao gồm những thay đổi bổ sung để cân bằng tướng, hoàn nguyên lại chỉnh sửa như ở phiên bản 6.17 trên máy chủ …

  Read More »
 • 11 Tháng Tám

  Điểm tin LMHT: Cập nhật máy chủ PBE ngày 10-8

  tt4

  Điểm tin LMHT: Cập nhật máy chủ PBE ngày 10-8 Máy chủ PBE đã cập nhật: tướng mới Kled đã sẵn sàng, modskinlol.in sẽ tiếp tục phiên bản 6.17 được cập nhật cho ngày hôm nay như cân bằng tướng và các thay đổi cho chế độ Hexakill: Twisted Threeline hay …

  Read More »
 • 10 Tháng Tám

  Điểm tin LMHT: Cập nhật máy chủ PBE ngày 9-8

  Corki_Splash_8

  Điểm tin LMHT, Cập nhật máy chủ PBE ngày 9-8 Trang phục Giả lập của Ahri, Corki và Ezreal, biểu tượng anh hùng mới, trang phục đa sắc và nhiều hơn thế nữa! Máy chủ thử nghiệm PBE đã sao lưu dữ liệu trực tuyến, một bản vá đã được …

  Read More »